Kasanayan sa Outreach #3: Ang Mahalagang Gabay sa Epektibong Pagsasanay at Discipleship (Part 1)

Umaasa ang mga outreach ministries sa isang hukbo ng masugid na mga boluntaryo para matupad ang kanilang misyon. Subalit, hindi sapat ang enthusiasm lamang. Kailangan ng strategic na pagsasanay at … Continue reading Kasanayan sa Outreach #3: Ang Mahalagang Gabay sa Epektibong Pagsasanay at Discipleship (Part 1)

Kasanayan sa Outreach #2: Pagbuo ng Epektibong Strategic Plan para sa Iyong Outreach Ministry (Part 2)

Sa unang bahagi ng ating workshop sa strategic planning, tinalakay natin ang mga pangunahing aspekto ng proseso ng pagpaplano at mga key components tulad ng mission, vision, at values. Ngayon, … Continue reading Kasanayan sa Outreach #2: Pagbuo ng Epektibong Strategic Plan para sa Iyong Outreach Ministry (Part 2)

Outreach Skill #4: The Essential Guide to Effective Communication in Outreach

Outreach ministry involves connecting many moving parts and diverse groups of people. From local church partners to visiting teams, clear communication fuels coordination without chaos. But with hectic schedules and … Continue reading Outreach Skill #4: The Essential Guide to Effective Communication in Outreach

Outreach Skill #2: Crafting an Effective Strategic Plan for Your Outreach Ministry (Part 2)

In the first part of our strategic planning workshop, we covered the fundamentals of the strategic planning process and key components like mission, vision and values. Now let’s go deeper … Continue reading Outreach Skill #2: Crafting an Effective Strategic Plan for Your Outreach Ministry (Part 2)

Essential Missional Leadership Skills for Outreach

Essential Missional Leadership Skills for Outreach

Effectively coordinating outreach requires a diverse blend of missional leadership skills. Amidst the constant demands competing for attention, leaders must navigate complex logistics, challenging personalities, cross-cultural dynamics, and unexpected curveballs. … Continue reading Essential Missional Leadership Skills for Outreach

When Pain Led to Purpose: Reaching the Unreachable

In 2010, I received a vision of reaching unreached people groups in the Philippines. These people ended up becoming missionaries themselves to other unreached people groups. We have experienced a … Continue reading When Pain Led to Purpose: Reaching the Unreachable