Kasanayan sa Outreach #3: Paglikha ng Targeted na Pagsasanay at Discipleship Plans para sa mga Boluntaryo (Part 2)

Ang mga boluntaryo ay ang buhay ng makabuluhang outreach. Subalit, ang damdamin mag-isa ay hindi awtomatikong nagiging kahusayan. Ang paggamit sa potensyal ng mga handang manggagawa ay nangangailangan ng pasadyang pagsasanay at discipleship.

Sa kasamaang palad, ang limitadong oras at patuloy na mga demand ay madalas na naglalagay sa pagsasanay sa isang walang katapusang back-burner item. Ngunit ang kaunting pag-iingat sa pamamagitan ng strategic na development ay nag-iwas sa frustrasyon at pag-alis ng mga boluntaryo sa hinaharap.

Ang paggawa ng targeted na mga plano ay hindi kailangang maging overwhelming para sa mga abalang lider. Ang pagsunod sa isang simpleng development roadmap ay maaaring magdulot ng malaking bunga.

Magsagawa ng Needs Assessment

Ang unang hakbang ay ang pag-assess ng kasalukuyang kalagayan sa pamamagitan ng mga tanong tulad ng:

 • Saan kailangan ng mga boluntaryo ng paglago ngayon? Kaalaman, attitudes o karakter?
 • Paano kasalukuyang tinetrain at dinidisciple ang mga boluntaryo? Anong mga pamamaraan ang gumagana nang maayos kumpara sa mga puwang na umiiral?
 • Anong mga resources o sistema ang maaaring ma-develop para mapabuti ang pagsasanay at discipleship?
 • Anong mga metric ang magpapakita ng progreso sa pag-develop ng boluntaryo?

Ang mga pamamahagi ng data ay maaaring kasama ang:

 • Surveys – Online na mga form para kunin ang feedback ng boluntaryo nang hindi kilala
 • Interviews – One-on-one na mga diskusyon para matutunan ang detalyadong mga perspektibo
 • Observation – Sundan ang mga boluntaryo sa paggawa ng mga task para matukoy ang mga puwang sa kasanayan
 • Performance Analysis – Review ng mga rating, reklamo, errors upang kilalanin ang mga weak spots

Idokumento ang mga natuklasan upang lumikha ng malinaw na larawan ng mga pangangailangan. Ang mga puwang na may pinakamataas na prayoridad ay nagiging focal points sa pagpaplano.

Gumuhit ng Discipleship Plans

Ang discipleship ay nakatuon sa “pagiging” kumpara sa “paggawa” – ang paghubog ng karakter at pagkakakilanlan upang maging mas katulad ni Kristo. Ang paggawa ng disipulo ay kasama ang:

 • Pagtuturo – Scriptural na katotohanan at karunungan
 • Modeling – Ang pagpapakita ng mga value sa pamamagitan ng mga aksyon
 • Relasyon – Mga usapang may kinalaman sa puso at pakikinig
 • Pag-customize – Pagtugon sa mga tao kung nasaan sila
 • Paghihikayat – Pagpapatibay ng mga regalo, pagtangkilik sa progreso
 • Accountability – Loving na istraktura para magtulak ng paglago

Gumuhit ng curriculum at mga format upang tugunan ang mga pangangailangan sa discipleship na natukoy sa assessment, tulad ng:

 • Pag-aaral ng libro
 • Topikal na mga workshop
 • Mga pagpupulong ng mentor
 • Mga grupo ng peer coaching
 • Mga pagkakataon sa serbisyo

Idisenyo ang Approach sa Pagsasanay

May mga pangangailangan at discipleship na focal points na itinakda, susunod ay itayo ang pagsasanay upang kagamitan ang mga boluntaryo sa mahahalagang kaalaman at kasanayan. Isaalang-alang ang:

 • Mga pamamahagi ng delivery – mga workshop, job shadowing, e-learning, atbp.
 • Iskedyul – frekwensiya ng pagsasanay, haba, mga lokasyon
 • Mga tagapagturo – mga eksperto sa paksa, mga mentor
 • Pagpapatibay ng pag-aaral – mga refresher, coaching, mga evaluation

Lumikha ng isang multi-month na kalendaryo ng pagsasanay. Makakuha ng balanse sa pagitan ng classroom at praktikal na karanasan.

Subaybayan at I-adjust

Kapag na-launch na, subaybayan ang epektibidad ng programa sa pamamagitan ng:

 • Mga survey ng feedback ng participant
 • Mga assessment ng kahusayan
 • Mga pagpapabuti sa performance
 • Mga nominasyon sa liderato

Reviewhin ang mga insights quarterly upang kilalanin ang mga pag-aadjust na kailangan batay sa mga trend. I-celebrate ang mga panalo!

Ang sinasadyang pag-develop ng boluntaryo ay nangangailangan ng trabaho ngunit nagbabayad ng exponential na dividends sa engagement, kahusayan, at katagalan. Ang mga tao ay aangat sa dakilang mga taas kapag maayos na kinagamitan para sa paglalakbay.

Go to Essential Missional Leadership Skills for Outreach

Leave a Reply