Outreach Skill #6: Ang Puso ng Pagiging Mapagpatuloy

Sa kabila ng kaguluhan ng logistika at paghahatid ng programa, madalas na nagiging huli na lamang ang pagiging mapagpatuloy kaysa sa isang prayoridad. Gayunpaman, ang mahusay na serbisyo at pag-aalaga para sa mga bisitang koponan ay dapat na ang pangunahing layunin sa likod ng bawat pagsisikap.

Sa kasamaang palad, ang mga miscommunication, hindi maayos na koordinasyon, at kakulangan ng sadyang pagtuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ay nagbabanta na gawing mas mabigat na pasanin kaysa sa biyaya ang mga bisita. Ang pag-reignite sa diwa ng buong pusong serbisyo ay nagpapabago sa outreach.

Pagtawid sa mga Hadlang sa Pagiging Mapagpatuloy

May iba’t ibang mga kadahilanan na unti-unting nagpapababa sa pagiging mapagpatuloy sa paglipas ng panahon. Karaniwang mga pitfall ay:

Pag-aakala ng mga pangangailangan – Ang pagtaya kaysa sa direkta na pagtatanong tungkol sa mga preference

Fragmented na komunikasyon – Ang mga detalye ay nawawala sa pagitan ng mga departamento

Reactive, hindi proactive – Tumutugon lamang kaysa sa pag-anticipate ng mga naisin

Pagtrato bilang transaksyon – Ang pagtuon sa programa kaysa sa personalized na pag-aalaga

Kakulangan ng shared na vision – Ang mga volunteer ay hindi nakakakuha ng “bakit” sa likod ng extra effort

Ngunit ang pag-recenter sa pagiging mapagpatuloy bilang ministeryo kaysa sa logistika lamang ay nagpapanibago ng motivasyon at kahusayan.

Mga Prinsipyo ng Mahusay na Paglilingkod

Ang ilang mga best practices ay tumutulong sa mga koponan na maramdaman ang pagpapahalaga:

Unawain ang mga pangangailangan nang proactive – Regular na check-ins sa kalusugan, mood, at satisfaction

Makipag-usap nang may empatiya – Makinig nang mabuti. Magbigay ng assurance sa panahon ng mga frustrasyon

Lumampas sa inaasahan – Harapin kahit ang hindi makatarungang mga request nang may grasya

Ibahagi ang vision – Paalalahanan ang mga volunteer na sila’y nag-aalaga para sa mga sugo ni Kristo

Magdagdag ng personal na touches – Gamitin ang mga pangalan, mag-share ng mga pagkain, magbigay ng maliliit na regalo ng pagpapahalaga

Agad na resolbahin ang mga isyu – Agad na tugunan ang mga problema nang may transparency at mga solusyon

Pagpapalakas ng mga Kasanayan sa Pagiging Mapagpatuloy

Ang pag-equip sa mga koponan ng pagiging mapagpatuloy ay kasama ang pagsasanay sa:

 • Paglikha ng mainit na pagtanggap; mahalaga ang unang impresyon
 • Regular na temperature checks sa kalusugan ng koponan, enerhiya, atbp.
 • Pansinin ang mga non-verbal at pagbabago sa demeanor
 • Pagpapalabnaw ng tensyon nang tahimik sa pamamagitan ng pakikinig at pagiging mapayapa
 • Pagtaguyod ng pamilyang atmospera sa pamamagitan ng pagbuo ng relasyon
 • Pagtanggap ng mga reklamo nang may empatiya at propesyonalismo

Mga Susi para sa Koordinasyon

Ang maayos na pagiging mapagpatuloy ay nangangailangan ng pag-align ng iba’t ibang mga departamento. Kapaki-pakinabang na mga approach ay:

 • Shared na contact list – ang staff ay may access sa impormasyon ng team leader kung kinakailangan
 • Prep meetings – pag-usapan ang unique na mga pangangailangan, proactively na pagpaplano ng touches
 • Mga channel ng feedback – mga paraan upang agad na tugunan ang mga umuusbong na isyu
 • Updated na mga protocol – mga checklist na nagtitiyak ng consistency kahit may turnover ng mga volunteer
 • Instant na komunikasyon – pagkonekta ng staff para harapin ang mga sorpresa sa real-time
 • Recognition – pagpasalamat sa mga volunteer na nagpaparamdam sa mga koponan na espesyal

Ang puso ng ebanghelyo ay naipapakita sa pamamagitan ng walang pag-iimbot na pagiging mapagpatuloy. Ang pagiging atento sa mga pangangailangan ay nagdadala ng isang diwa ng renewed na layunin na kumakalat sa outreach.

Pag-unlad sa Paglalakbay

Ang pagkakaroon ng lupa sa pagiging mapagpatuloy ay nangyayari sa pamamagitan ng maliliit, pasensyosong hakbang ng serbisyo. Manalangin para sa mga mata na makakita ng mga oportunidad sa paligid upang mag-extend ng pag-aalaga kahit sa simpleng paraan. I-modelo ang tibok ng puso ng pagiging mapagpatuloy hanggang ito ay maging nakahahawa.

Mga Tanong sa Aplikasyon

 • Anong tiyak na mga kahinaan sa pagiging mapagpatuloy ang kailangang bigyan ng pansin sa kasalukuyan?
 • Anong mga lakas ang maaari mong pagtayuan?
 • Anong unang mga hakbang ang maaari mong gawin upang mapabuti ang komunikasyon at koordinasyon?
 • Paano mo ipapasok ang vision ng pagiging mapagpatuloy sa mga volunteer?
 • Anong suporta ang kailangan mo mula sa liderato para mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng koponan?

Go to Essential Missional Leadership Skills for Outreach

Leave a Reply