Kasanayan sa Outreach #2: Ang Mahalagang Gabay sa Strategic Planning para sa Outreach Coordination (Part 1)

Madalas na pakiramdam sa pag-coordinate ng outreach ay parang isang malakas na hangin ng mga solusyong walang mas malawak na strategic framework. Ang pagbuo ng mga team, pag-aayos ng transportasyon, pag-book ng venues, at pag-aayos ng mga problema ay umaabot sa lahat ng magagamit na bandwidth. Habang lumalaban sa araw-araw na mga problema, madaliang nalilimutan ang masusing pagpaplano at paghahanda.

Ang pagpapatupad ng isang proseso ng strategic planning ang susi sa proaktibo at epektibong ministeryo kaysa sa walang katapusang reaksyon. Ang pag-align ng mga layunin sa buong organisasyon ay nagbabawas ng nasasayang na mga pagsisikap. Ang obhetibong pag-evaluate ng mga sitwasyon at pagbuo ng isang coordinated na landasin pasulong ay nagdudulot ng mas malaking epekto sa kaharian gamit ang magagamit na mga resources.

Ano ang Strategic Planning?

Ang strategic planning ay isang systematic na proseso para sa pagtukoy ng direksyon ng isang organisasyon at paglaan ng mga resources sa loob ng 3-5 taon. Ang mga pangunahing elemento ay:

Vision – Ang nais na kinabukasan. Saan tayo gustong magpunta sa mahabang panahon?

Mission – Ang layunin at hangarin. Bakit tayo umiiral?

Core Values – Mga guiding principles na naghu-hugis ng mga desisyon. Ano ang ating pinaninindigan?

Goals – Mga layunin na matutupad batay sa vision at mission.

Strategies – Malalawak na lapit o focus areas para maabot ang mga layunin.

Action Plans – Tiyak na mga aktibidad na isasagawa para ipatupad ang mga estratehiya.

Ang proseso ay nagbabalanse ng malalaking larawan ng mga hangarin sa praktikal na mga hakbang na nakabatay sa kasalukuyang realidad. Ang regular na pag-revisit at pag-update ng estratehiya ay nagpapanatili ng mga pagsisikap na nakatuon sa mga pinaka-importanteng prayoridad.

Ang Proseso ng Strategic Planning

 1. Assess the current state – Kumuha ng data sa mga kalakasan, kahinaan, oportunidad at mga banta sa pamamagitan ng SWOT analysis, surveys, interviews, at iba pang pananaliksik.
 2. Define the vision and mission – I-articulate ang nais na kinabukasan at linawin kung bakit umiiral ang organisasyon.
 3. Set goals and strategies – Tukuyin ang 3-5 priority goals batay sa vision at mission. Bumuo ng malalawak na estratehiya para maabot ang bawat layunin.
 4. Implement action plans – I-outline ang detalyadong mga hakbang ng aksyon, mga may-ari, at mga timeframe para maisagawa ang mga estratehiya.
 5. Monitor and adapt – Subaybayan ang progreso sa mga layunin at estratehiya. I-adjust kung kinakailangan batay sa internal at external na mga pagbabago.

Mga Benepisyo ng Strategic Planning para sa Outreach

Ang pag-apply ng prosesong ito sa mga pagsisikap sa outreach ay nagdudulot ng maraming kalamangan:

 • Targeted goals – Ang mga pagsisikap ay nag-a-align sa halip na magtrabaho sa magkakasalungat na layunin
 • Mas matalinong paglaan ng resources – Oras, pera, at tao ay itinatalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga
 • Long-term perspective na lampas lang sa quarterly na mga kampanya
 • Measurable outcomes para sa pag-evaluate ng tagumpay
 • Linaw sa role para sa mga miyembro ng team
 • Proaktibong mga tugon sa pamamagitan ng pag-anticipate ng external na mga pagbabago
 • Napabuting lokal na partnerships sa pamamagitan ng aligned na vision

Sa may layuning pagpaplano, ang mga lider ng outreach ay maaaring bumuo ng mas masaganang kinabukasan kaysa sa pagtatalon-talon sa pagitan ng mga demand. Ang pagtukoy sa ideal na mga layunin at landas ay nag-e-equip sa team na mag-execute nang epektibo. Bagaman ang pagbabago ay kinakailangang magdala ng mga pagwawasto sa kurso, ang estratehiya ay nagbibigay ng isang compass para gabayan ang mga desisyon.

Mga Tanong sa Aplikasyon

 • Paano mo ia-assess ang iyong kasalukuyang kasanayan sa strategic planning sa iskala ng 1-10?
 • Anong mga hadlang ang karaniwang nagpe-prevent ng dedikadong oras para sa strategic na pag-iisip at pagpaplano?
 • Aling mga elemento ng proseso ng strategic planning ang epektibong ginagawa mo na? Alin ang kailangan ng development?
 • Anong mga benepisyo ang inaasahan mong maibibigay ng strategic planning para sa iyong mga pagsisikap sa outreach coordination?
 • Paano mo malilikha ng espasyo para sa taunang o quarterly na pagsusuri ng strategic planning kahit na puno ang mga iskedyul?

Susunod na Mga Hakbang sa Paglalakbay

Ang pag-execute ng maayos na strategic planning ay nagde-develop sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng praktis at disiplina. Magpatuloy sa learning curve. Ang destinasyon ay isang ministeryo na kinikilala sa karunungan, pagkakaisa, at focus sa kaharian. Hayaan ang estratehiya na mag-chart ng kurso.

Go to Essential Missional Leadership Skills for Outreach

Leave a Reply